PZ RIHO
Plaatsing parkeerverbod
Als houder van een parkeerverbod dient u de nummerplaten te noteren van de wagens die tussen de borden staan op het ogenblik dat u de verkeerstekens plaatst.
Wanneer tijdens de vergunde periode wagens geparkeerd staan tussen de borden kan men contact opnemen met de politie (101). De politie zal bij problemen met foutgeparkeerde auto's enkel optreden wanneer zij tijdig werden verwittigd.

Ik ga akkoord met het gegevensbeleid van PZ RIHO.